Lantbruk

Flygfoto över Sverkesta gård

Sverkesta Gård är en mjölkgård och en Öppen Bondgård med ca 70 mjölkkor och nästan lika många ungdjur. Här finns mjölkrobot sedan september 2005. Vi tar emot studiebesök av skolklasser och även vuxna som vill se hur det fungerar i vårat lantbruk. Missa inte betessläppet i slutet av maj som arrangeras i samarbete med ARLA. Bortemot 4000 nyfikna brukar komma då.